درباره من

موسس و مدیر موسسه آکادمی سفید

مولف انتشارات گاج، مدرس کارگاه تربیت مدرس آموزش و پرورش، سابقه تدریس در مدارس و موسسات برتر تهران و شهرستان ها
مدرس: زیست شناسی

استاد حمیدرضا زارعی

فیلم های من

آنالیز استخوان‌های جمجمه

ماهیچه‌های اسکلتی بدن انسان

جهش‌

شارش ژن

دوک تقسیم، سانتریول

دریچه های قلب

نکات مهم میوز

زیست یازدهم

جزوه های من
زیست دوازدهم
جزوه فصل ۱
مولکول های اطلاعاتی
دانلود
دوره های من