درباره من

مشاور ارشد مجموعه
دارای مدرک کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه خواجه نصیر و رتبه ۳ دکتری مکانیک دانشگاه شریف

سوابق کار آموزشی 
۱. معاون آموزشی دبیرستان های سرای دانش
۲. مدیریت در دبیرستان فارابی و سرای دانش
۳. مشاور پروازی شهرهای کرمانشاه و مشهد
۴. مشاوره و چینش کادر کنکور دبیرستان های برند تهران
۵. مشاوره در آموزشگاه های برند تهران

محمدرضا روشن ضمیر