درباره من

رتبه ۱۰۰ شیمی کنکور با درصد ۱۰۰ شیمی
فوق لیسانس شیمی کاربردی دانشگاه تهران
فوق لیسانس شیمی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدرس شیمی در تمامی مقاطع کنکور و پایه(تستی،تشریحی)
۶ سال سابقه تدریس در مجموعه های کیسان ،پرواز ،آموز،خبرگان،شفیعی(بینش)،سلام صادقیه،قلم چی پونک،پایندگان ،گزینه ۲ مامونیه(استان اراک)،افق سبز
سوابق پژوهشی:
دارای 2مقاله علمی در حوزه مهندسی شیمی و علوم زیستی:
1 -مولفه های کاربردی نقش شیمی آلی و شیمی پلیمر پیرامون ساخت نیروگاه های اتمی(هسته ای) و تاثیرات آن پیرامون مسائل زیست محیطی- انسان و عوامل
توسعه پایدار.《سال انتشار1398》 
2 -پارادایم ها و تاثیرات شیمی آلی و پلیمر بر فراورده های صنعتی و نیروگاه های اتمی.《سال انتشار1398》 —مرجع :سیویلیکا
مقاطع تدریسی:شیمی دهم،یازدهم،دوازدهم(کنکوری_تشریحی)

فیلم های من